Formularz rejestracji

Ilość miejsc na Konferencji jest ograniczona.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dn. 18 maja 2012r. lub w momencie wyczerpania miejsc.
O zakwalifikowaniu uczestnika na Konferencje decyduje kolejność zgłoszeń.
Biuro Obsługi Konferencji w ciągu 3 dni prześle potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na Konferencję wraz z warunkami uczestnictwa.
Formularz rejestracyjny jest nieaktywny
Rejestracja zakończyła się dnia 2012-05-25